Formidling

Vi skulle lage en opplæringsfilm til Pen Tool i Adobe Illustrator. Det var en ny utfordring å prøve og være tydelig nok og ikke nøle for mye. Når man står foran en forsamling og instruerer, er det helt annerledes enn når man skal lage et skjermopptak. Prosessen her, var først å øve meg i programmet og bestemme meg for hvor mye jeg skulle vise. Så måtte jeg tenke på mottakeren, leve meg inn i hvilken rekkefølge jeg skulle vise det i, og hvilket tempo. Til slutt gjorde jeg skjermopptaket på nytt og på nytt, helt til det ble akseptabelt. Her er resultatet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s